cargols de doble extrem

  • Double End Stud Bolts

    Perns de doble extrem

    Els cargols de doble extrem són elements de fixació roscats que tenen un fil als dos extrems amb una porció sense fil entre els dos extrems roscats. Els dos extrems tenen punts xamfrans, però els punts rodons es poden proporcionar a un o als dos extrems a opció del fabricant. Els tacs de doble extremitat estan dissenyats per utilitzar-se quan un dels extrems roscats s’instal·la en un forat roscat i una femella hexagonal que s’utilitza a l’altre extrem per fixar un dispositiu a la superfície en què s'ha fixat el muntant