parabolts d'expansió

  • Wedge Anchors

    Àncores de falca

    Un ancoratge de falca és un ancoratge d’expansió de tipus mecànic que consta de quatre parts: el cos d’ancoratge roscat, el clip d’expansió, una femella i una arandela. Aquests ancoratges proporcionen els valors de subjecció més alts i consistents de qualsevol ancoratge d’expansió de tipus mecànic
  • Drop-In Anchors

    Ancoratges inclosos

    Els ancoratges inclinables són ancoratges femelles de formigó dissenyats per a l’ancoratge al formigó, que sovint s’utilitzen per a aplicacions aèries, ja que el tap intern de l’ancoratge s’expandeix en quatre direccions per mantenir fermament l’ancoratge dins del forat abans d’inserir una barra o pern roscat. Consta de dues parts: el tap d’expansió i el cos d’ancoratge.