rentadores de molla

  • Spring Washers

    Rentadores de primavera

    Un anell dividit en un punt i doblegat en forma helicoïdal. Això fa que la volandera exerceixi una força de molla entre el cap de la subjecció i el substrat, que manté la volandera dura contra el substrat i el fil del pern contra la rosca o el substrat, creant més fricció i resistència a la rotació. Les normes aplicables són ASME B18.21.1, DIN 127 B i la norma militar dels Estats Units NASM 35338 (anteriorment MS 35338 i AN-935).