rentadores

  • Spring Washers

    Rentadores de primavera

    Un anell dividit en un punt i doblegat en forma helicoïdal. Això fa que la volandera exerceixi una força de molla entre el cap de la subjecció i el substrat, que manté la volandera dura contra el substrat i el fil del pern contra la rosca o el substrat, creant més fricció i resistència a la rotació. Les normes aplicables són ASME B18.21.1, DIN 127 B i la norma militar dels Estats Units NASM 35338 (anteriorment MS 35338 i AN-935).
  • Flat Washers

    Rentadores planes

    Les volanderes planes s’utilitzen per augmentar la superfície portant d’una rosca o cap de subjecció, estenent així la força de subjecció per una àrea més gran. Poden ser útils quan es treballa amb materials tous i forats de grans dimensions o de forma irregular.